M.E.S.T. MÜHENDİSLİK

Hizmetler

  • Anasayfa /
  • Hizmetler /
  • Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) - Röperli Kroki

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) - Röperli Kroki

Yapı Aplikasyon Planı, diğer bir adıyla HUS (Harita Uygulama Sorumluluğu) projesi (SHKM) Serbest Çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından hazırlanan ruhsat projesi aşamasında, yapı kullanma izin belgesi ve reesen geçilen kat mükiyeti talebi sürecinizde oluşturulması gereken teknik bir evraktır. Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine göre köşe koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.