M.E.S.T. MÜHENDİSLİK

Hakkımızda

M.E.S.T MÜHENDİSLİK HARİTA İNŞAAT VE PLANLAMA

• Yapı Aplikasyon Projesi
• Bina İç ve Dış Rölöve Ölçümleri
• Kat Mülkiyet İşlemleri
• İmar Uygulamaları
• Zemin Tespit Tutanağı
• Plankote - Durum Haritaları
• Yola Terk
• Kübaj - Hafriyat Ölçüm İşleri
• Tevhid- İfraz
• İşyeri Teslim Tutanağı
• Kamulaştırma
• Röperli Kroki
• Üst Yapı ve Alt Yapı Ölçümleri
• Halihazır Harita Yapımı

Images